Tjänster

Våra tjänster

Tjänster

Rinkeby Slakteri är ett småskaligt och nära slakteri med lång erfarenhet i branschen. Vi utför slaktning och styckning.

Vi slaktar följande djurslag:

  • Nöt, mellankalv och spädkalv
  • Gris, slaktsvin och större slaktsvin
  • Lamm samt äldre tackor och baggar
  • Vilt
  • Häst

Styckningsalternativ  

Hos oss kan ni välja mellan delning, standardstyckning och benfri styckning samt tillägget färsmalning. För lamm utför vi även färsstyckning och grillstyckning. Se styckningsalternativ för lamm här.

Tilläggstjänster 

När ni slaktar hos oss kan ni även välja till olika typer av vacuumförpackningar och emballage. Ni kan också välja till etiketter med ert gårdsnamn och telefonnummer. För lamm och nöt så kan vi även ombesörja saltning och transport till skinnberedning. Vi samarbetar med Tranås Skinnberedning och Donniaskinn. Vi ombesörjer även kyltransport till rökeri och korvtillverkning vid behov.

Här hittar ni information om djurtransport till vårt slakteri. 

Kontakta oss för ytterligare information och prisuppgifter.